Suomen Valmentajat

Suomen Valmentajat ry on kaikkien valmentajien ja valmentajuutta edistävien tahojen kotipesä ja palveluorganisaatio.

Suomen Valmentajien tehtävät vuoteen 2020 saakka kiteytyvät seuraavien viiden teeman alle.

Arvostus

Suomen Valmentajat edistää valmentajien arvostusta osana urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja vaikuttavuutta. Arvostusta lisätään nostamalla esiin erilaisissa tehtävissä toimivia valmentajia viestinnän avulla ja palkitsemalla ansioituneita valmentajia.

Osaaminen

Suomen Valmentajat lisää valmentajien osaamista sekä omilla että yhteistyössä järjestetyillä koulutuksilla, valmennustiedon ja valmennuskirjallisuuden työstämisellä ja välittämisellä sekä osallistumalla valmennuskoulutuksen ja valmennuskoulutusjärjestelmien kehittämiseen urheilussa ja yhteiskunnassa.

Yhteisöllisyys

Suomen Valmentajat on perustettu lisäämään valmentajien yhteisöllisyyttä ja sitä työtä yhdistys tekee edelleenkin. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä valmentajille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa.

Valmentajuus

Suomen Valmentajat tekee töitä valmentajuuden monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja esiintuomiseksi sekä vahvistaa valmentajuutta vaikuttamalla valmentajien olosuhteiden ja toimintaympäristön kehittämistyöhön kaikilla valmentamisen tasoilla lajista riippumatta. Mentoroinnin kulttuuria halutaan vahvistaa yksittäisten valmentajien tueksi heidän valmentajapoluillaan.

Yhteistyö

Suomen Valmentajien roolina suomalaisessa urheiluyhteisössä on tuoda esiin valmentajien ääni toiminnassa ja päätöksenteossa. Tässä roolissa Suomen Valmentajat haluaa olla aktiivinen toimija ja tehdä laajaa yhteistyötä urheilussa toimivien tahojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lajiyhteisöt ovat kiinteä osa Suomen Valmentajia ja yhdistyksen yhteistyön ytimessä.

  

JÄSENYYS

Suomen Valmentajien jäseneksi voi liittyä jokainen urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö - valmennuksen vasta aloittanut tai jo konkari.
Jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, joka huolehtii valmentajistaan ja heidän osaamisestaan. SAVAL on Suomen Valmentajien yhteisöjäsen.

SAVAL suosittelee jäsenilleen liittymistä myös Suomen Valmentajien jäseneksi. SAVALin jäsenenä saat Suomen Valmentajien jäsenyyden alennetulla hinnalla.

www.suomenvalmentajat.fiAjankohtaista

08.05.2018 Valmentajagolf 22.8. Kytäjällä. Lue lisää