Jäsenyys

SAVAL auttaa jäseniään moninaisissa työelämän kysymyksissä.

Henkilökohtaista neuvontaa saa muun muassa:

TYÖSUHDENEUVONTA

SAVALin lakimiehen puoleen voit kääntyä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Saat häneltä oikeudellista neuvontaa ja apua työsopimuksen tekemiseen, irtisanomismenettelyyn, vuosiloma ja työaikakysymyksiin, eläkeratkaisuihin ja yrittäjäksi siirtymiseen.
Työsuhdelakineuvonnan puhelinaika on maanantaista perjantaihin kello 8.30-13.00. Poikkeavat kesän ja joulun ajat tiedotetaan jäsenlehdessä sekä uutiskirjeessä.
SAVALilla on myös työehtosopimuksen mukainen valtakunnallinen luottamusmies, jonka puoleen voi kääntyä työsuhteen pulmatilanteissa.

NEUVOTTELUTUKI

Tarvittaessa SAVAL neuvottelee työnantajan tai työnantajaliiton edustajan kanssa valmentajien työsuhdeasioista.

TYÖTTÖMYYSTURVA

Vakuutamme jäsenemme työttömyyden varalta IAET-kassassa, joka maksaa ansiosidonnaista päivärahaa työttömille, lomautetuille ja omaehtoisessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville sekä vuorottelukorvausta.

ANSIOSIDONNAISEN PÄIVÄRAHAN SAAMISEN EHDOT

Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan olet pääsääntöisesti oikeutettu, kun olet ollut vähintään 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenenä ja yhtä aikaa ansiotyössä. Et menetä tätä oikeutta vaihtaessasi työttömyyskassaa, kun uusi jäsenyytesi alkaa kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä. Yrittäjillä ja ammatinharjoittajilla on erilainen työttömyysturva. Jos omistat tai perheesi omistaa osan yrityksestä, jossa työskentelet, sinut saatetaan määritellä yrittäjäksi, etkä voi kuulua palkansaajakassaan. Kysy lisätietoja yrittäjä-määritelmästä SAVALin toimistosta.

PÄIVÄRAHAN KESTO JA MÄÄRÄ

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan enintään 500 päivältä. Päivärahan, toisin kuin työmarkkinatuen, saantiin ja suuruuteen eivät vaikuta muiden perheenjäsenten tulot eivätkä pääomatulot. Voit laskea henkilökohtaisen ansiosidonnaisen päivärahasi suuruuden IAET-kassan nettisivuilta löytyvällä päivärahalaskurilla.

Yleistä tietoa ansiosidonnaisesta päivärahasta löydät osoitteesta www.tyj.fi.

JÄSENEDUT

Vakuutusturva on voimassa tapauksissa, jotka koskevat omaa työsuhdettasi. Vahinkotapahtuman tai riitatilanteen sattuessa tulee henkilön olla ollut jäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana. Karenssiaikaa ei sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt SAVALin jäseneksi suoraan muusta ammattiliitosta. Jos SAVALin lakimies ei ole etukäteen käsitellyt asiaa, ei oikeusturvavakuutuksen käyttäminen ole mahdollista.

Jäsenedut ovat samat YTYn jäsenetujen kanssa. Tarkemmat tiedot jäsenetujen käyttöön löytyvät YTYn ja SAVALin yhteisiltä nettisivuilta, jotka vaativat kirjautumista jäsennumerolla. 


Ajankohtaista

08.05.2018 Valmentajagolf 22.8. Kytäjällä. Lue lisää